Preskočiť na obsah

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – splašková kanalizácia