Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania SPP-distribúcia