Preskočiť na obsah

Návrh VZN č1-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám