Preskočiť na obsah

Návrh VZN č1-2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie