Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.5-2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom