Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.3-2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad