Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny, ročník 17, december 2020

Zverejnené 17.12.2020.

Kategória

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Rok 2020 je rokom … (informácie od starostu)
  • Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
  • Zo života MO Matice slovenskej
  • Materská škola v Abraháme
  • Základná škola M. Tareka v Abraháme
  • Z činnosti DHZ Abrahám
  • Jeseň v prírode
  • FS JAtelinka

a ďalšie