Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny číslo 4, ročník 16, december 2019

Zverejnené 19.12.2019.

Kategória

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • príhovor dôstojného pána Ondreja Chrvalu
  • Lekári v obci
  • Ako ďalej (dane a poplatky)
  • Spoločenská rubrika
  • Zo života MO Matice slovenskej v Abraháme
  • Materská škola
  • Základná škola
  • Pútnické miesto – Marianka
  • Kynologický klub Abrahám

a ďalšie