Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny číslo 3, ročník 16, október 2019

Zverejnené 4.11.2019.

Kategória

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Z návštevy v Balatonederics a príhovor pána farára
  • Obecné zastupiteľstvo
  • Zo života MO Matice Slovenskej
  • Jeseň v Materskej škole
  • Kultúrna činnosť detí Abrahámu
  • Klub žien Abrahám
  • 50. výročie Slovenského poľovníckeho zväzu
  • Africký mor ošípaných
  • Strelecká súťaž a iné