Preskočiť na obsah

Abrahámske noviny č.4, ročník 14, december 2017

Zverejnené 3.1.2018.

Kategória

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Vianočný príhovor pána farára
  • Správu o spolupráci medzi obcami Abrahám a Balatonederics, od starostu obce Abrahám
  • Posedenie s Mikulášom
  • Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
  • Výstava betlehemov
  • Čo nové v Materskej škole
  • Z činnosti Základnej školy