Preskočiť na obsah

Povinnosť podať daňové priznanie – PRIPOMIENKA

Zverejnené 11.1.2024.

Vážení občania.

Dovolíme si Vám pripomenúť povinnosť podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Týka sa to občanov, u ktorých nastali v roku 2023 zmeny, napríklad:

  • bolo vydané stavebné povolenie
  • bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
  • postavili drobné stavby (bazén, prístrešok, altánok….)
  • nadobudli nehnuteľnosť
  • nadobudli pozemky
  • vlastnia psa alebo im uhynul

Daňové priznanie musia podať najneskoršie do 31.januára 2024 na Obecnom úrade Abrahám v úradných hodinách.