Preskočiť na obsah

Fašiangová sobota

Zverejnené 22.2.2023.

Kategória

Milí abrahámčania,

žiaľ, zo zdravotných dôvodov som sa nemohol zúčastniť fašiangových slávností, čo ma veľmi mrzí. Príprave tohto podujatia sme sa zodpovedne venovali niekoľko dní a výsledkom nášho snaženia bola dúfam vydarená „fašiangová sobota“. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave našej XII. Abrahámskej fašiangovej soboty. Za prípravu akcie ďakujem našim poslancom OZ Janke Takáčovej, Igorovi Bilčíkovi, Miroslavovi Belkovi, Milanovi Štefánikovi a pracovníčkam obecného úradu Kataríne Siskovej a Ivete Hrubčinovej, ktoré pre Vás napiekli chutné koláče.

Za pekný kultúrny program patrí poďakovanie žiakom Základnej školy M. Tareka pod vedením p. učiteľky Mgr. Zdenky Lizákovej a našej folklórnej skupine Jatelinka, ktorá nesklamala a basu s náležitou ceremóniou uložila na odpočinok a urobila tak dôstojnú bodku za fašiangom v našej obci. Poďakovanie patrí aj našim majstrom kuchárom, ktorí si zobrali na seba najdôležitejšiu a zodpovednú úlohu pripraviť zabíjačkové špeciality pre „celú „dzedzinu“. Menovite ďakujem celej rodine Palčových, obom Štefanom a ich manželkám Janke a Lenke, ktorí sa ujali úlohy majstra mäsiara a zvládli ju na výbornú. Tiež ďakujem pomocným kuchárom – našim hasičom Petrovi Čambálovi, Andrejovi Ivančíkovi, Jozefovi Hrubčinovi, Matejovi Liškovi, Erikovi Vyskočovi, Bianke Fulkovej a Sylvii Kopáčikovej.

Zároveň sa chcem poďakovať Vám milí spoluobčania za Vašu bohatú účasť, ktorou ste prispeli k správnej atmosfére fašiangovej zábavy. Verím, že ste boli spokojní, že ste si vychutnali zabíjačkové špeciality a budete mať pekné spomienky na príjemne strávenú sobotu.
Spoločne s Vami sa teším na ďalšie kultúrno spoločenské podujatia v našej obci.

Mgr. Tibor Ležovič
starosta obce