Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 20.11.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vo farskej zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 1983€.
    Dnes (19.11.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa (26.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples, na ktorý sú pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Ples sa bude konať 27.1.2024 v Dvorníkoch. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa (26.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.