Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 27.11.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (26.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  Dnes (26.11.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (29.11.) hodinu pred svätou omšou. Zároveň pripomínam, že o dva týždne bude predvianočná svätá spoveď.
 • V piatok (1.12.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare, kde budeme vyrábať
  adventné vence, ktoré na nedeľnej svätej omši požehnáme a roznesieme tým, ktorých to poteší.
 • Na budúcu nedeľu (3.12.) bude zbiera na charitu. Keďže to bude prvá adventná nedeľa, môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie. Popoludní od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.
 • Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples, na ktorý sú pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Ples sa bude konať 27.1.2024 v Dvorníkoch. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (26.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (28.11.) iba polhodinu pred svätou omšou, nakoľko o dva týždne bude predvianočná svätá spoveď.
 • Na budúcu nedeľu (3.12.) bude zbiera na charitu. Keďže to bude prvá adventná nedeľa, môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie. Popoludní od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.