Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 6.11.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (5.11.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.
  • V piatok (10.11.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
  • Na budúcu nedeľu (12.11.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.
  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.
  • V kampani Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo 193€.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (5.11.) od 16:00 bude v Abraháme otvorená farská kaviareň.
  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.
  • Fórum života organizuje modlitbovú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozýva k modlitbe a k zapáleniu sviečky za všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Cena malej sviečky je 2€, cena veľkej vonnej sviečky 5€. Výťažok zo zbierky je venovaný pre centrá pre rodinu a projekty na ochranu života.