Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 13.11.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (12.11.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.
    Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Povzbudzujem farníkov hojne sa zúčastňovať na svätých omšiach o 18:00. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 16:30, najmä pre starších a chorých, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (12.11.) popoludní o 14:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Povzbudzujem farníkov hojne sa zúčastňovať na svätých omšiach o 18:00. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 16:30, najmä pre starších a chorých, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy.