Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 29.1.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (28.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.
    Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (31.1.) hodinu pred svätou omšou.
  • V piatok (2.2.) je sviatok obetovania Pána. Prosím, aby ste si na svätú omšu priniesli sviece. Pred svätou omšou sa zhromaždíme vonku na požehnanie sviec a procesiu.
    Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (28.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (30.1.) hodinu pred svätou omšou.
  • V piatok (2.2.) je sviatok obetovania Pána. Prosím, aby ste si na svätú omšu priniesli sviece. Pred svätou omšou sa zhromaždíme vonku na požehnanie sviec a procesiu.