Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu Veľkonočnú nedeľu

Zverejnené 13.5.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

PONDELOK    13.5.Féria I Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
UTOROK       14.5.Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
STREDA        15.5.Féria                                                                                                 I H 18:00
ŠTVRTOK      16.5.
18:00
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)
+ Eleonóra Lovecká, rodičia a súrodenci
PIATOK         17.5.
18:00
Féria
+ rodina Lehenová a Šimonová
SOBOTA        18.5.
18:00
Féria I Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
+ Igor Horváth a rodina
NEDEĽA        19.5.
7:30
10:30
Zoslanie Ducha Svätého                                                      I H 9:00
+ Peter Debrecký
Za veriacich farnosti

Dnes (12.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes (12.5.) popoludní bude Eucharistická adorácia o 14:15, kvôli obecnému programu ku dňu matiek.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

V piatok (17.5.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (19.5.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator.

V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

PONDELOK    13.5.Féria I Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
UTOROK       14.5.Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
STREDA        15.5.
18:00
Féria
Na úmysel
ŠTVRTOK      16.5.Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)        I A 18:00
PIATOK         17.5.Féria                                                                                                 I A 18:00
SOBOTA        18.5.Féria I Sv. Jána I., pápeža a mučeníka                                         I A 18:00
NEDEĽA        19.5.
9:00
Zoslanie Ducha Svätého                                            I A  7:30  10:30
+ rodičia Sedlákoví a brat Pavol

Dnes (12.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes (12.5.) popoludní bude Eucharistická adorácia o 16:30, kvôli obecnému programu ku dňu matiek.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (19.5.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator. V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.