Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Zverejnené 11.12.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 443€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.
 • Dnes (10.12.) možno pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 do 15:30.
 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • V piatok (15.12.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.
 • Od piatka (15.12.) sa každý deň o 17:20 bude v kostole konať pobožnosť Kto dá prístrešie svätej rodine.
 • Na budúcu nedeľu (17.12.) po svätej omši o 10:30 pozývame na Adventné varené víno pred kostolom.
 • Spovedanie chorých a nevládnych bude vo štvrtok 21.12. od 10:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.
 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude 26.12.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na charitu sa vyzbieralo 257€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.
 • Dnes (10.12.) možno pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 do 15:00.
 • V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Spovedanie chorých a nevládnych bude vo štvrtok 21.12. od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.