Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny

Zverejnené 31.12.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Tento týždeň je prvý piatok (5.1.), večerné sväté omše však budú už zo slávnosti Zjavenia Pána.
 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.
 • V sobotu (6.1.) bude kostol otvorený od 15:00 do 16:30, aby sa deti mohli prísť pokloniť k jasličkám.
 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci 6.1. o 17:00.
 • V sobotu (6.1.) sa na Katarínke koná od 13:00 do 16:00 podujatie Traja králi. V programe bude svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14:00 hod., živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.
 • Na projekty Dobrej noviny ste prispeli sumou 935€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!
 • Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2024 za 2€.
 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Tento týždeň je prvý piatok (5.1.), večerné sväté omše však budú už zo slávnosti Zjavenia Pána.
 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.
 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci 6.1. o 17:00.
 • V sobotu (6.1.) sa na Katarínke koná od 13:00 do 16:00 podujatie Traja králi. V programe bude svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14:00 hod., živý
  betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.
 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.