Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Zverejnené 16.10.2023.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (15.10.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  • Na budúcu nedeľu (22.10.) je Misijná nedeľa, v ktorej bude zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine.
  • V piatok 27. 10. o 18:00 sa vo výstavisku Incheba v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Nebojte sa. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale predovšetkým s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Šimonovej. Ak by bol dostatočný počet záujemcov, zorganizujeme spoločnú dopravu.
  • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (22.10.) je Misijná nedeľa, v ktorej bude zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine.
  • V piatok 27. 10. o 18:00 sa vo výstavisku Incheba v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Nebojte sa. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale predovšetkým s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Šimonovej. Ak by bol dostatočný počet záujemcov, zorganizujeme spoločnú dopravu.
  • V mesiaci októbri sa modlievame modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.