Preskočiť na obsah

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Druhú Veľkonočnú nedeľu

Zverejnené 8.4.2024.

Kategória

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (7.4.) bude Eucharistická adorácia výnimočne už o 15:00. Začneme ju modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Kto sa dnes (7.4.) zúčastní na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • V piatok (12.4.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (7.4.) o 15:00 bude v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Kto sa dnes (7.4.) zúčastní na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.