Preskočiť na obsah

Lepšia odpadová politika

Zverejnené 24.2.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania a návštevníci nášho cintorína,

ako ste si iste všimli na našom cintoríne pribudli nádoby na separovaný odpad.

Na cintoríne sa separuje zelený bioodpad, sklo, kov, plasty a plasty so zvyškom vosku, a samozrejme zostáva kontajner na zmesový komunálny odpad. Odpadovú politiku na cintoríne sa nám pomaličky darí zlepšovať hlavne vďaka Vám občanom, ale aj návštevníkom cintorína, ktorí máte ten správny prístup za čo Vám veľmi pekne ďakujem.

Ešte stále sa nájde nesprávne vytriedený odpad v kontajneroch a preto potrebujeme väčšiu súčinnosť Vás všetkých. Upozornite prosím svojich známych, ale aj iných návštevníkov cintorína na to, keď separujú odpad nesprávnym spôsobom.

Opätovne na Vás apelujem, aby ste dodržiavali pokyny a separovali odpad presne podľa toho, ako je uvedené na nádobách.
Našim cieľom je zvýšiť separáciu odpadu nielen na cintoríne, ale aj v obci a tým dosiahnuť zlepšenie percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v Abraháme.

Radi uvítame Vaše podnety, návrhy na tému zlepšenia nakladania s odpadmi v našej obci. Odpad tvoríme všetci a preto by sme sa aj všetci mali aktívne podieľať na jeho maximálnom vytriedení, aby čo najmenej odpadu z Abrahámu končilo na skládke.

Ďakujem za Vašu súčinnosť a pochopenie.

Mgr. Tibor Ležovič
starosta obce