Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 19.1.2024.

Oblasť
mesačná f.
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
12
22
31
Február
9
19
28
Marec
8
18
27
Apríl
5
15
24
Máj
3
13
22
31
Jún
10
19
28
Júl
8
17
26
August
5
14
23
September
2
11
20
30
Október
9
18
28
November
6
15
25
December
4
13
23

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.